COPYRIGHT/PR-DISCLAIMER

Copyright© Moje note i moj svijet


Sav sadržaj objavljen na lifesyle i beauty blog-u Moje note i moj svijet zaštićen je prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima.
Sadržaj nije dozvoljeno distribuirati, kopirati, mijenjati ili koristiti u druge komercijalne svrhe bez dozvole vlasnika stranice.
Za dopuštenje korištenja sadržaja i fotografija, obratite se putem mail-a.

PR

PR proizvode prihvaćam uz uvjet da recenziju pišem kada želim i kako želim.
Stavovi i mišljenja izražena na blogu su isključivo osobna i temeljena na vlastitom iskustvu.
PR proizvod naznačen je sa PR* na kraju posta.
Otvorena sam za razne oblike suradnje.
Za sva pitanja ili potrebu za media kit-om kontaktirajte me na e-mail ili facebook stranicu:

e-mail: iherceg1305@gmail.com
Facebook: Moje note i moj svijet

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images